mapa strony   |
SmodCMS

Odliczenia za zakup kasy

 
Premia za terminowe wprowadzenie do u┼╝ytku.

700 z┼é to maksymalna kwota, któr─ů mo┼╝na odliczy─ç na zakup ka┼╝dej z kas (nie wi─Öcej ni┼╝ 90 proc. ceny jej zakupu).

Aby można było dokonać odliczenia przy zakupie kasy fiskalnej należy spełnić warunki:

 • zg┼éosi─ç w Urz─Ödzie Skarbowym, co najmniej na jeden dzie┼ä przed fiskalizacj─ů, zamiar instalacji kasy fiskalnej, (nie ustalono wzoru tego pisma) - przyk┼éad do pobranie w menu Do pobrania
   
 • w tym zg┼éoszeniu nale┼╝y poda─ç docelow─ů ilo┼Ť─ç instalowanych urz─ůdze┼ä, dat─ů pierwszej instalacji, miejsce gdzie b─Öd─ů instalowane urz─ůdzenia - od urz─ůdze┼ä nie wymienionych w tym zg┼éoszeniu, odliczenie nie przys┼éuguje,
   
 • dokona─ç fiskalizacji - rozpocz─ů─ç prac─Ö w trybie fiskalnym - w dniu podanym w ww. zg┼éoszeniu,
   
 • w terminie do 7 dni po fiskalizacji poinformowa? Urz─Öd Skarbowy o tym fakcie na formularzu,
   
 • oprócz faktury zakupu nale┼╝y posiada─ç dowód zap┼éaty za zakupiona urz─ůdzenia, z adnotacj─ů ZAP┼üACONO GOTÓWK─ä - brak dowodu zap┼éaty uniemo┼╝liwia odliczenie, (od urz─ůdze┼ä zakupionych w systemie ratalnym, w lizingu, odliczenie nie przys┼éuguje),
   
 • u┼╝ytkowa─ç urz─ůdzenie fiskalne zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
   
 • nale┼╝y zg┼éosi─ç w serwisie kasy fiskalne do obowi─ůzkowego przegl─ůdu technicznego w ustalonym terminie - brak takiego zg┼éoszenia to konieczno┼Ť─ç zwrotu odliczonych kwot,
   
 • zaprzestanie u┼╝ytkowania urz─ůdzenia fiskalnego, bez wzgl─Ödu na przyczyn─Ö, w okresie do 3 lat od fiskalizacji - to konieczno┼Ť─ç zwrotu odliczonych kwot.


Organy podatkowe od lat zdecydowanie stoj─ů na stanowisku, i┼╝ przepisy dotycz─ůce kas rejestruj─ůcych daj─ů prawo do ulgi jedynie w stosunku do kas fiskalnych zg┼éoszonych na dzie┼ä rozpocz─ůcia (powstania obowi─ůzku) ewidencjonowania. Natomiast ulg─ů nie s─ů obj─Öte kasy kupowane w przypadku nie zaplanowanego (w dniu rozpocz─Öcia ewidencjonowania za pomoc─ů kas rejestruj─ůcych) rozszerzenia dzia┼éalno┼Ťci oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

Zgodnie z art. 111. ust. 4 ustawy o podatku od towarów i us┼éug , podatnicy rozpoczynaj─ůcy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nale┼╝nego w obowi─ůzuj─ůcych terminach, mog─ů odliczy─ç od tego podatku kwot─Ö wydatkowan─ů na zakup ka┼╝dej z kas rejestruj─ůcych zg┼éoszonych na dzie┼ä rozpocz─Öcia. Jednak┼╝e nie jest to odliczenie w pe┼énej kwocie. Podatnik mo┼╝e odliczy─ç 90% ceny zakupu, nie uwzgl─Ödniaj─ůcej podatku, pod warunkiem, ┼╝e nie przekracza ona 700 z┼éotych.

Odliczenie to mo┼╝e by─ç dokonane w deklaracji podatkowej zwi─ůzanej z podatkiem VAT za okres rozliczeniowy, w którym podatnik rozpocz─ů─ç ewidencjonowanie, lub te┼╝ w kolejnych okresach rozliczeniowych. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e podstaw─ů pozwalaj─ůc─ů na odliczenie ulgi na zakup kas fiskalnych jest posiadanie przez podatnika dowodu zap┼éaty ca┼éej nale┼╝no┼Ťci za kas─ů fiskaln─ů.

Kolejnym ograniczeniem, sprecyzowanym w rozporz─ůdzeniu ministra finansów, jest zapis okre┼Ťlaj─ůcy, ┼╝e kwota odliczenia nie mo┼╝e przekroczy─ç warto┼Ťci podatku VAT do zap┼éaty, wynikaj─ůcej z deklaracji podatkowej.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wi─Öksza albo równa kwocie podatku nale┼╝nego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik mo┼╝e otrzyma─ç zwrot nie rozliczonej wcze┼Ťniej kwoty pod warunkiem, ┼╝e w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie mo┼╝e przekroczy─ç równowarto┼Ťci:
 
 • 25 % kwoty przys┼éuguj─ůcej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - je┼╝eli podatnik sk┼éada deklaracje za okresy miesi─Öczne, lub
 • 50 % kwoty okre┼Ťlonej kwoty pokrywaj─ůcej wydatki na zakup kas rejestruj─ůcych, opisanej w ustawie - je┼╝eli podatnik sk┼éada deklaracje za okresy kwartalne.


Ulga przysługuje także podatnikom zwolnionym z VAT.

W przypadku, gdy podatnik rozpocz─ů─ç ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nale┼╝nego w obowi─ůzuj─ůcych terminach i wykonuje wy┼é─ůcznie czynno┼Ťci zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na mocy zwolnienia podmiotowego, urz─ůd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty odliczenia z tytu┼éu zakupu kasy fiskalnej na rachunek bankowy podatnika w banku maj─ůcym siedzib─Ö na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spó┼édzielczej kasie oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, której jest cz┼éonkiem, w terminie do 25. dnia od daty z┼éo┼╝enia wniosku przez podatnika do naczelnika w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu skarbowego. Wniosek ten powinien zawiera─ç: imi─Ö i nazwisko lub nazw─Ö podatnika, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej. - przyk┼éad do pobranie w menu Do pobrania.

Wersja do druku Generuj PDF